logo fv foto logo

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw

Vrijwilligers

Informatieplicht betreffende de wet op het vrijwilligerswerk FV-Tielt

De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze vereniging maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.

1. Organisatie

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt is een vzw met zetel Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

2. Doelstellingen

FV-Tielt heeft als maatschappelijk doel de genealogie in de gemeenten van haar werkgebied te promoten, te ondersteunen en te stimuleren. Om haar doel te bereiken neemt de vereniging heel wat initiatieven: uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "Onze Voorouders", publicaties van allerlei werken, organiseren van allerlei activiteiten, bijhouden van een archief en openstellen van het documentatiecentrum voor een ruim publiek.

3. Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als vereniging zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.

4. Verzekering

VZW Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij NV De Groote, Schotensestwg 3 te 2100 Deurne . Zij sloten een polis Burgerlijke aansprakelijkheid af bij AG Insurance nv, E. Jacqlaubkaab 53, B-1000 Brussel met contractnummer 03/99.557.071/01. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen vrijwilligerswerk. Je kunt de polis inzien op het secretariaat.

5. Terugbetaling gemaakte kosten

Het vrijwilligerswerk voor onze vereniging is in principe onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen terugbetaald worden op basis van bewijsbriefjes.

6. Geheimhoudingsplicht

Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.